Gminny Ośrodek Kultury

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gminny Ośrodek Kultury

XXI Festiwal Piosenki Różnej

Napisany przez Administrator, z 29-10-2014 13:20  

Już po raz 21 w sali domu kultury w Niebylcu odbył się Festiwal Piosenki Różnej. Jego ideą  jest możliwość zaprezentowania  umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży. W repertuarze śpiewających, zgodnie z regulaminem, znalazły się piosenki różne. Publiczność zgromadzona na widowni miała więc okazję wysłuchać piosenek skocznych, radosnych, refleksyjnych i poważnych o bardzo różnej tematyce.  Na scenie zaprezentowało się łącznie 45 wykonawców w różnych kategoriach wiekowych. Występy oceniało jury w składzie: Mariola Niziołek-wokalistka zespołu Old Rzech Jazz Band i Lola’Band w Rzeszowie, Czesława Szlachta Pytko-poetka, śpiewa w zespole „Kłosowanie” ze Strzyżowa, Janusz Rak- muzyk z GOK Niebylec. Oceniano dobór repertuaru, muzykalność, wrażenie artystyczne, wykorzystanie instrumentów. Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
PRÓBA ORKIESTRY DĘTEJ

Napisany przez Administrator, z 28-10-2014 07:32  

W piątek tj 31.października 2014r. Zapraszamy na próbę orkiestry dętej

o godz. 19.00. w GOK Niebylec

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
Wykład otwarty z Ks. Prof.Michałem Hellerem

Napisany przez Administrator, z 28-10-2014 07:16  

 

Streszczenie wykładu

Prawa fizyki nie tylko zezwalają, lecz wręcz wymuszają, tworzenie struktur, nawet tak skomplikowanych jak organizmy żywe. Ale nieubłaganie pilnują ostatecznego bilansu – musi on być zgodny z drugą zasadą termodynamiki, wszystko musi zmierzać do termodynamicznej równowagi czyli termodynamicznej śmierci, nawet najtrwalsze struktury muszą w końcu ulec statystycznemu bałaganowi. Zło fizyczne: śmierć, cierpienie, rozkład znajdują swoje uzasadnienie w strukturze wszechświata. Są ceną za to, że życie jest w ogóle możliwe.

Ale istnieje także zło moralne: gdy człowiek wykorzystuje zło fizyczne, by zniszczyć drugiego człowieka. Zło moralne pojawiło się w historii Wszechświata dopiero wtedy, gdy zaistniała w nim istota rozumna, zdolna do wybierania pomiędzy dobrem a złem. Przedtem mogło istnieć zło fizyczne, ale wszechświat był moralnie niewinny. Istnienia zła moralnego nie da się uzasadnić przez odwołanie się do praw fizyki.

Zło moralne wykracza poza fizykę. Wśród różnych prób odpowiedzi na pytanie Leibniza „Dlaczego istnieje raczej coś niż nić?’ jest jedna, zaskakująca swoimi perspektywami. Sięga ona poglądów Platona: istnieje COŚ, bo to jest DOBRE. Wyjaśnienie takie nie jest zjawiskiem odosobnionym w historii filozofii. Wystarczy przypomnieć sobie, że jedną z naczelnych tez filozofii Tomasza z Akwinu było twierdzenie, iż „dobro i byt są zamienne” (bonum et ens convertuntur). W tej perspektywie. Odpowiedź na pytanie Leibniza przez odwołanie się do Dobra należy rozumieć w sensie sprzężenia: Dobro jest źródłem Istnienia, a Istnienie sprawia, że Dobro jest.

Jeżeli Dobro jest usprawiedliwieniem istnienia, to Dobro jest także usprawiedliwieniem racjonalności, bo wszystko, co istnieje, jest nieubłaganie racjonalne. A zatem zło jest irracjonalne, czyli nie da się go racjonalnie usprawiedliwić. Jest wynikiem irracjonalnej, ale wolnej (wolnej także do irracjonalności) decyzji człowieka. Ten wyłom w racjonalności jest tolerowany, bo widocznie wszechświat ze złem i wolnością jest lepszy niż wszechświat bez zła i bez wolności. W tym sensie Dobro ma wymiary kosmiczne.

18 listopada 2014r.  godzina 17:00

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
Konkurs Literatura i Dzieci "Czasem słońce, czasem deszcz"

Napisany przez Administrator, z 06-10-2014 10:53

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu organizuje gminne eliminacje konkursu „Literatura i Dzieci” – ph. „Czasem słońce, czasem deszcz” i zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie i zachęcenie do udziału w nim uczniów Waszej Szkoły.Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym terminarzem: Konkurs Plastyczny: przeprowadzony zostanie po złożeniu prac w naszej placówce do dnia 14 listopada br. , a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 listopada tj. w dniu następnych prezentacji konkursowych. Konkurs w kategorii: RECYTACJA, PIOSENKA, INSCENIZACJA odbędzie się dnia 18 listopada 2014 r. (wtorek) początek godz.10.00 według dostarczonych zgłoszeń, które należy złożyć w terminie do 7 listopada br. Eliminacje gminne będą przebiegać w dwóch kategoriach wiekowych: Kat. I dla klas od I do III szkoły podstawowej, Kat II dla klas od IV do VI szkoły podstawowej.

Do eliminacji gminnych należy zakwalifikować: - 2 recytacje, - 1 piosenkę, - 1 inscenizację oraz 10 prac plastycznych w każdej kategorii wiekowej. W załączeniu przesyłamy regulamin. Informujemy również, że eliminacje powiatowe odbędą się dnia 28 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu tel. 17/2773 030

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
INFORMACJA

Napisany przez Administrator, z 10-09-2014 11:18

 

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

Napisany przez Administrator, z 09-09-2014 05:14

 

 

GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ 2014/2015

REGULAMIN

I. CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki siatkowej w naszym rejonie w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego, umożliwianie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami amatorsko-zakładowymi oraz wyłonienie najlepszej drużyny.

II. ORGANIZATOR 1. Organizatorem rozgrywek jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. 2. Ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych dotyczących systemu rozgrywek i treści regulaminu należy do organizatora.

III. TERMIN ROZGRYWEK 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2014r. 2. Rozpoczęcie rozgrywek przewidziano na 15 listopada 2014 r. w razie zmiany terminu będziemy informować i umieszczać na naszej stronie internetowej.

IV. ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK 1. W rozgrywkach Ligi Piłki Siatkowej uczestniczą drużyny wg złożonych zgłoszeń( załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo zgoda rodziców lub prawnych opiekunów - załącznik nr 2). 2. Zgłoszenia można dokonywać w siłowni Champion w Niebylcu wyłącznie pisemnie, kartę zgłoszenia można odebrać na miejscu w siłowni lub z załącznika pod regulaminem w razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 781 297 197.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Drużyna zostanie dopuszczona do rozgrywek po wcześniejszym przedłożeniu kompletnej listy ze składem. 2. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednym zespole 3. Drużyna w swoim składzie musi posiadać co najmniej 8 zawodników, lecz skład nie może przekraczać 12 zawodników, organizator dopuszcza możliwość gry zawodniczek płci żeńskiej jednak nie więcej niż 2 w zespole (na własną odpowiedzialność zawodniczek). 4. Drużyna również nie może posiadać zawodników więcej niż jednego działającego w klubach lub w wyższych ligach. 5. Jeśli w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu nie stawi się na boisko minimum 5 zawodników – drużyna przegrywa mecz walkowerem. 6. Jeśli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję a drużyna nie posiada w składzie rezerwowego, to dopuszczalne jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie.

VI. ZASADY GRY 1. Drużyny w fazie zasadniczej rozgrywają spotkania w układzie ligowym, każdy z każdym, do dwóch wygranych setów do 25 pkt, w razie tie breaku set trzeci do 15 pkt., w razie dużej ilości chętnych drużyny zostaną podzielone na grupy. 2. Za wygrany mecz 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt., za wygrany mecz 2:1 drużyna otrzymuje 2pkt., za przegrany mecz 1:2 drużyna otrzymuje 1pkt, za przegrany 0:2 drużyna otrzymuje 0pkt, za walkower -1 pkt. 3. Walkower bądź wycofanie drużyny z rozgrywek skutkuje otrzymaniem przez drużyny przeciwne 3 pkt. i meczem wygranym stosunkiem 2:0. 4. O kolejności miejsc w tabeli końcowej decyduje kolejno: * większa ilość zdobytych punktów, * stosunek małych punktów w setach. 6. Może wystąpić ewentualność rozegrania kilku meczy jednego dnia.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizator dopuszcza możliwości przełożenia spotkania w innym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu przez opiekuna drużyny, jednakże wyznaczony nowy termin z uwagi na możliwości korzystania z obiektu jest terminem już ostatecznym. 2. Sędziami zawodów będą osoby wyznaczone przez organizatora 3. Za wszelkie rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada. 4. Za nieodpowiednie zachowanie się w czasie rozgrywek drużyna zostanie usunięta z ligi. 5. Za przeklinanie w czasie rozgrywek lub wyzywanie się osoby takie będą usunięte z ligi. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za lekkie lub poważne uszczerbki na zdrowiu odniesione podczas trwania całej ligi. 7. W sytuacjach spornych decyduje organizator.

VIII. NGRODY: 1. Drużyny zajmujące miejsca 1-3 otrzymują puchary i medale, natomiast pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy.

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY LIGA SIATKÓWKI 2014/2015 Nazwa drużyny: _____________________________ Kapitan drużyny (nr telefonu) _________________________________ ______ ______ ______ (imię i nazwisko)

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW I KIEROWNIKA / KAPITANA DRUŻYNY Zgłoszeni zawodnicy oświadczają własnoręcznym podpisem, że przystępując do rozgrywek Ligi Siatkówki biorąc pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, nie mają przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będą wnosić żadnych roszczeń finansowych z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przez nich dolegliwości. Zawodnicy przyjmują do wiadomości treść Regulaminu rozgrywek Ligi Siatkówki i zobowiązują się do jego przestrzegania.. Interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do organizatora rozgrywek. Ponadto wszyscy zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich wizerunku podczas relacji w mediach lokalnych jak i na stronie internetowej Organizatora. Niebylec dnia ............................................. r. Trener lub (w wypadu braku trenera kapitan drużyny ) odpowiada za nią podczas trwania całej ligi i zobowiązany jest do pilnowania by żaden z uczestników jego zespołu nie zakłócał przebiegu meczy w trakcie trwania całej ligi. Podpis trenera lub kapitana - ________________________________________ OSOBA NIEPEŁNOLETNIA Wyrażam zgodę na udział mojego syna (córki)_____________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬______ w Gminnej Lidze Piłki Siatkowej sezonu 2014\2015r. i oświadczam własnoręcznym podpisem, że przystępując do rozgrywek Ligi Siatkówki biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka i potwierdzam, że nie ma on żadnych przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będę wnosić żadnych roszczeń finansowych z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przez niego dolegliwości. Przyjmując do wiadomości i stosowania treść Regulaminu rozgrywek Ligi Siatkówki. _________________________________ ___________________________________ (czytelny podpis rodziców) ________________________________________________ (czytelny podpis zawodnika)

Komentarze użytkownika Czytaj więcej

Strona 1 z 34