Gminny Ośrodek Kultury

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gminny Ośrodek Kultury

Konkurs Literatura i Dzieci "Czasem słońce, czasem deszcz"

Napisany przez Administrator, z 06-10-2014 10:53

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu organizuje gminne eliminacje konkursu „Literatura i Dzieci” – ph. „Czasem słońce, czasem deszcz” i zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie i zachęcenie do udziału w nim uczniów Waszej Szkoły.Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym terminarzem: Konkurs Plastyczny: przeprowadzony zostanie po złożeniu prac w naszej placówce do dnia 14 listopada br. , a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 listopada tj. w dniu następnych prezentacji konkursowych. Konkurs w kategorii: RECYTACJA, PIOSENKA, INSCENIZACJA odbędzie się dnia 18 listopada 2014 r. (wtorek) początek godz.10.00 według dostarczonych zgłoszeń, które należy złożyć w terminie do 7 listopada br. Eliminacje gminne będą przebiegać w dwóch kategoriach wiekowych: Kat. I dla klas od I do III szkoły podstawowej, Kat II dla klas od IV do VI szkoły podstawowej.

Do eliminacji gminnych należy zakwalifikować: - 2 recytacje, - 1 piosenkę, - 1 inscenizację oraz 10 prac plastycznych w każdej kategorii wiekowej. W załączeniu przesyłamy regulamin. Informujemy również, że eliminacje powiatowe odbędą się dnia 28 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu tel. 17/2773 030

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
INFORMACJA

Napisany przez Administrator, z 10-09-2014 11:18

 

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

Napisany przez Administrator, z 09-09-2014 05:14

 

 

GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ 2014/2015

REGULAMIN

I. CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki siatkowej w naszym rejonie w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego, umożliwianie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami amatorsko-zakładowymi oraz wyłonienie najlepszej drużyny.

II. ORGANIZATOR 1. Organizatorem rozgrywek jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. 2. Ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych dotyczących systemu rozgrywek i treści regulaminu należy do organizatora.

III. TERMIN ROZGRYWEK 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2014r. 2. Rozpoczęcie rozgrywek przewidziano na 15 listopada 2014 r. w razie zmiany terminu będziemy informować i umieszczać na naszej stronie internetowej.

IV. ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK 1. W rozgrywkach Ligi Piłki Siatkowej uczestniczą drużyny wg złożonych zgłoszeń( załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo zgoda rodziców lub prawnych opiekunów - załącznik nr 2). 2. Zgłoszenia można dokonywać w siłowni Champion w Niebylcu wyłącznie pisemnie, kartę zgłoszenia można odebrać na miejscu w siłowni lub z załącznika pod regulaminem w razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 781 297 197.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Drużyna zostanie dopuszczona do rozgrywek po wcześniejszym przedłożeniu kompletnej listy ze składem. 2. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednym zespole 3. Drużyna w swoim składzie musi posiadać co najmniej 8 zawodników, lecz skład nie może przekraczać 12 zawodników, organizator dopuszcza możliwość gry zawodniczek płci żeńskiej jednak nie więcej niż 2 w zespole (na własną odpowiedzialność zawodniczek). 4. Drużyna również nie może posiadać zawodników więcej niż jednego działającego w klubach lub w wyższych ligach. 5. Jeśli w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu nie stawi się na boisko minimum 5 zawodników – drużyna przegrywa mecz walkowerem. 6. Jeśli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję a drużyna nie posiada w składzie rezerwowego, to dopuszczalne jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie.

VI. ZASADY GRY 1. Drużyny w fazie zasadniczej rozgrywają spotkania w układzie ligowym, każdy z każdym, do dwóch wygranych setów do 25 pkt, w razie tie breaku set trzeci do 15 pkt., w razie dużej ilości chętnych drużyny zostaną podzielone na grupy. 2. Za wygrany mecz 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt., za wygrany mecz 2:1 drużyna otrzymuje 2pkt., za przegrany mecz 1:2 drużyna otrzymuje 1pkt, za przegrany 0:2 drużyna otrzymuje 0pkt, za walkower -1 pkt. 3. Walkower bądź wycofanie drużyny z rozgrywek skutkuje otrzymaniem przez drużyny przeciwne 3 pkt. i meczem wygranym stosunkiem 2:0. 4. O kolejności miejsc w tabeli końcowej decyduje kolejno: * większa ilość zdobytych punktów, * stosunek małych punktów w setach. 6. Może wystąpić ewentualność rozegrania kilku meczy jednego dnia.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizator dopuszcza możliwości przełożenia spotkania w innym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu przez opiekuna drużyny, jednakże wyznaczony nowy termin z uwagi na możliwości korzystania z obiektu jest terminem już ostatecznym. 2. Sędziami zawodów będą osoby wyznaczone przez organizatora 3. Za wszelkie rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada. 4. Za nieodpowiednie zachowanie się w czasie rozgrywek drużyna zostanie usunięta z ligi. 5. Za przeklinanie w czasie rozgrywek lub wyzywanie się osoby takie będą usunięte z ligi. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za lekkie lub poważne uszczerbki na zdrowiu odniesione podczas trwania całej ligi. 7. W sytuacjach spornych decyduje organizator.

VIII. NGRODY: 1. Drużyny zajmujące miejsca 1-3 otrzymują puchary i medale, natomiast pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy.

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY LIGA SIATKÓWKI 2014/2015 Nazwa drużyny: _____________________________ Kapitan drużyny (nr telefonu) _________________________________ ______ ______ ______ (imię i nazwisko)

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW I KIEROWNIKA / KAPITANA DRUŻYNY Zgłoszeni zawodnicy oświadczają własnoręcznym podpisem, że przystępując do rozgrywek Ligi Siatkówki biorąc pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, nie mają przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będą wnosić żadnych roszczeń finansowych z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przez nich dolegliwości. Zawodnicy przyjmują do wiadomości treść Regulaminu rozgrywek Ligi Siatkówki i zobowiązują się do jego przestrzegania.. Interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do organizatora rozgrywek. Ponadto wszyscy zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich wizerunku podczas relacji w mediach lokalnych jak i na stronie internetowej Organizatora. Niebylec dnia ............................................. r. Trener lub (w wypadu braku trenera kapitan drużyny ) odpowiada za nią podczas trwania całej ligi i zobowiązany jest do pilnowania by żaden z uczestników jego zespołu nie zakłócał przebiegu meczy w trakcie trwania całej ligi. Podpis trenera lub kapitana - ________________________________________ OSOBA NIEPEŁNOLETNIA Wyrażam zgodę na udział mojego syna (córki)_____________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬______ w Gminnej Lidze Piłki Siatkowej sezonu 2014\2015r. i oświadczam własnoręcznym podpisem, że przystępując do rozgrywek Ligi Siatkówki biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka i potwierdzam, że nie ma on żadnych przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będę wnosić żadnych roszczeń finansowych z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przez niego dolegliwości. Przyjmując do wiadomości i stosowania treść Regulaminu rozgrywek Ligi Siatkówki. _________________________________ ___________________________________ (czytelny podpis rodziców) ________________________________________________ (czytelny podpis zawodnika)

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
NABÓR DO MAŻORETEK

Napisany przez Administrator, z 03-09-2014 06:19

 

Komentarze użytkownika Czytaj więcej
DOŻYNKI GMINNE-DZIĘKCZYNIENIE ZA JUBILEUSZ 600 LECIA JAWORNIKA

Napisany przez Administrator, z 01-09-2014 09:22

Dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów ludowych od wieków zakorzeniony w kulturze i duchowości naszego narodu. To ukoronowanie całorocznego trudu rolników i ich rodzin, którzy codziennie ciężką pracą wytwarzają żywność. To dzięki nim na naszych stołach nie brakuje chleba, który jest symbolem dostatku i pewności jutra. W piątek 15 sierpnia mieszkańcy Jawornika dziękowali za zakończenie żniw i zebrane plony. W programie uroczystości nie zabrakło dziękczynnej mszy św., tradycyjnego ceremoniału dożynkowego oraz atrakcji dla dużych i małych. Już od godz. 13.00 zaczęli się zbierać pod sceną pierwsi goście. Organizatorzy byli znacznie wcześniej by rozłożyć stoły, ekspozycje plony i płody rolne, a także przygotować święto dla odwiedzających. Organizatorami tegorocznych dożynek byli: wójt gminy Niebylec, komitet obchodów Jubileuszu 600 lecia Jawornika, ks. proboszcz parafii Jawornik, KGW, sołectwo  i OSP  z Jawornika oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu.

Komentarze użytkownika Czytaj więcej

Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
PODKARPACKIE ŚWIĘTO MALIN W POŁOMI 2014

Napisany przez Administrator, z 05-08-2014 05:54

27 lipca 2014r. po raz siódmy w Połomi odbyło się Podkarpackie Święto Malin, które wpisało się w kalendarz nie tylko gminy Niebylec ale i całego województwa. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: proboszcz parafii Św. Mikołaja w Połomi, wójt gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Patronat honorowy objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św. dziękczynną o godz. 14.00 w oprawie muzycznej orkiestry dętej z Niebylca. Mszę odprawił i homilię wygłosił główny inicjator i organizator święta malinowego ks. Artur Grzęda. Na początku mszy św. powitał gości m. inn władze rządowe woj. Podkarpackiego wraz  z dyrektorami instytucji okołorolniczych, władze samorządowe wraz z radnymi sejmiku wojewódzkiego oraz z Izbą Rolniczą i Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, władze samorządowe powiatu strzyżowskiego z radnymi oraz szefami jednostek organizacyjnych tworzących powiatową administrację zespoloną, władze samorządowe gminy Niebylec wraz z radnymi dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów wsi, wszystkich pozostałych zaproszonych gości przyjaciół Połomi i całej niebyleckiej gminy. W sposób szczególny powitał z akcentem przyjacielskim wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba oraz starostów święta malinowego państwa Zofię i Zbigniewa Dziadoszów.

Komentarze użytkownika Czytaj więcej

Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Strona 1 z 33